Theorielessen

De lessen kunnen zowel in groepsverband als individueel gegeven worden en iedereen die een instrument bespeelt of die zingt kan deelnemen.

 

 

Algemene muzikale vorming

 

- Cursus voor beginners.

- Cursus voor gevorderden.

 

Deze lessen zijn bedoeld voor iedereen die begint met muziek of voor hen die reeds langer met muziek bezig zijn maar die hun muziektheoretische kennis willen vergroten.

 

De onderwerpen die in de lessen aan de orde komen zijn:

- muzieknotatie.

- muziekbouwstenen.

- muziekgeschiedenis en -achtergronden.

 

 

Solfège

 

Ontwikkeling en training van het muzikale gehoor en het gevoel voor ritme.

 

- Cursus voor beginners.

- Cursus voor gevorderden.

 

Om met succes aan deze solfègecursussen te kunnen  deelnemen is een goede muziektheoretische basiskennis aan te bevelen.