Conservatorium

Toekomstige conservatoriumstudenten.

 

Voor diegenen die zich willen voorbereiden op een muziekstudie aan een conservatorium, biedt Toonkunst Academie een gericht studieprogramma aan voor de hoofdvakken orgel en piano.

 

 

Conservatoriumstudenten.

 

Voor studenten aan een conservatorium biedt Toonkunst Academie de mogelijkheid tot het volgen van individuele bijlessen in de vakken:

- Solfège.

- Harmonieleer.

- Contrapunt.